Twello, mei 2018

Laatste wijziging: 12 juni 2018

 

Privacyverklaring Garagebedrijf Tijssen

 

Garagebedrijf Tijssen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van Garagebedrijf Tijssen.

 

Deze bijlage Verwerkersovereenkomst geldt als een overeenkomst tussen de klant en Garagebedrijf Tijssen zoals bedoeld in artikel 28(1) AVG.

 

Garagebedrijf Tijssen, gevestigd aan Zonnenbergstraat 34 D, 7384 DL Wilp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

Bedrijfsnaam:   Garagebedrijf Tijssen

Adres:                 Zonnenbergstraat 34 D

7384 DL Wilp

Tel:                       06 54654008

Web:                   www.garagebedrijf-tijssen.nl

E-mail:                [email protected]

KvK:                     59345039

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Garagebedrijf Tijssen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Garagebedrijf Tijssen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Garagebedrijf Tijssen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Garagebedrijf Tijssen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Garagebedrijf Tijssen) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Garagebedrijf Tijssen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens; naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voertuiggegevens (merk, kenteken) Zolang hij/zij klant is bij Garagebedrijf Tijssen Wij bewaren deze gegevens gedurende de tijd dat u klant bij ons bent. Wilt u opzeggen? Dan is een schriftelijke bevestiging vereist. Dit kan worden gedaan via e-mail of telefonisch. Voor facturatie, contact
Functionele en tracking cookies 1 maand, waarna opnieuw akkoord moet worden gegeven. Om onze website te verbeteren en statistieken bij te houden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Garagebedrijf Tijssen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Garagebedrijf Tijssen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Categorie Soort bedrijf/instantie Bedrijfsnaam Bewaartermijn Reden
Persoonsgegevens; naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, voertuiggegevens (merk, kenteken) Garagesoftware Car-Systems B.V. Zolang hij/zij klant is bij Garagebedrijf Tijssen Wij bewaren deze gegevens gedurende de tijd dat u klant bij ons bent. Wilt u opzeggen? Dan is een schriftelijke bevestiging vereist. Dit kan worden gedaan via e-mail of telefonisch. Voor facturatie, contact en agenda planning
Boekhouder Boekhouder Administratief Centrum Debets Zolang u klant bent bij Garagebedrijf Tijssen. Facturen worden bewaard om aan de fiscale bewaarplicht te voldoen (7 jaar). Om te voldoen aan de bewaarplicht van de Belastingdienst

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Garagebedrijf Tijssen gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Garagebedrijf Tijssen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Garagebedrijf Tijssen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Garagebedrijf Tijssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan een beveiligde verbinding (HTTPS). Dankzij het SSL certificaat op onze website weet u zeker dat er tijdens het invullen en versturen van uw gegevens niemand meekijkt. Dit kunt u controleren door te kijken naar het groene slotje aan de linkerkant van de adresbalk. De verbinding met ons boekhoudprogramma en alle andere verbindingen worden uitsluitend gebruikt met een SSL certificaat. Ook alle e-mails die worden verzonden en ontvangen worden met een beveiligde verbinding versleutelt. Hiervoor wordt uitsluitend gebruikt gemaakt van de betrouwbare servers van onze webhosting. De werkstations, het netwerk en alle andere apparaten waarop deze gegevens worden verwerkt zijn adequaat beveiligd en geüpdatet. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op of stuur een e-mail naar [email protected].

Bent u verplicht om alle informatie met Garagebedrijf Tijssen te delen?

 

Gegevens die nodig zijn voor facturatie; naam, contact- en voertuiggegevens acht Garagebedrijf Tijssen nodig en zijn dus verplicht voor een juiste en correcte samenwerking.

 

Reviews/beoordelingen welke zijn geplaatst op Google of Facebook zijn door de klant zelf gedeeld.

Garagebedrijf Tijssen kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

 

Een datalek wordt altijd gemeld bij u als klant en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dit gebeurd in alle gevallen binnen 72 uur.

 

 

 

Wij hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er desondanks toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heeft u nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op.